Mitä on EASEL?

EASEL® on tunnetaitovalmennusta, jota voidaan tehdä myös eläinten kanssa. EASEL työmuoto keskittyy sosiaalisten tunnetaitojen tietoiseen vahvistamiseen. Minä ja minä suhteessa toisiin –näkökulma tukee vanhoja jo olemassa olevia taitoja, tai avaa uusia ovia toisenlaiseen ajatteluun. EASELin yleisinä tavoitteina on vahvistaa itsetuntemusta, tunteiden säätelyä ja itsehallintaa, sosiaalista tilannetajua ja empatiaa, vuorovaikutustaitoja, vastuullista päätöksentekokykyä sekä esteettisten sykähdyttävien kokemusten synnyttämää iloa reittinä itsen kokemiseen arvokkaana. (www.easeltraining.fi)

EASEL nostaa esiin sisäisen motivaation ja focuksen, vakiintuneet ajattelutavat ja uskomukset, avoimuuden ja joustavuuden, sekä tietoisuuden itsestä, ympäristöstä ja tästä hetkestä. “Kaikki vaikuttaa kaikkeen” –ajattelu tukee hyvää perusteellista hevostaitoa, sekä tietoisuus itsestä, ympäristöstä ja sen merkityksestä ovat tärkeitä EASEL prosessissa. EASEL tukee ja antaa työkaluja ihmisen omaan henkiseen kasvuun, joka tapahtuu vain kokonaisuuden kautta, eli hyvässä ja rauhallisessa talliympäristössä on helppo ihmisillä ja hevosilla olla ja elää, sekä toimia yhdessä.

EASELn periaatteet lähtevät ymmärryksestä siihen, että ihmiseltä löytyy samat aivorakenteet kuin muiltakin nisäkkäiltä ja samat laumakäyttäytymisen lainalaisuudet on myös nähtävissä ihmisten välillä. Ihmisille yksi tärkeimmistä asioista vuorovaikutustilanteessa on tunne yhteyden saaminen. Tutkimus on osoittanut, että lieväkin sosiaalinen torjunta näkyy aivoissa samoilla alueilla kuin fyysinen kipu. (Goleman 2006) Hyvässä vuorovaikutustilanteessa tarvitaan hyviä kuuntelijoita, hyvä kuuntelija on henkisesti läsnä ja huomio keskustelukumppanin. Lisäksi tietoinen läsnäolo, oikeanlainen empatia ja synkronia ovat tärkeitä, EASEL tarjoaakin näiden löytämiseen oivia harjoitteita.

EASELssa on vahvasti mukana sanaton viestintä – kehonkieli, tunneviestintä, intuitio ja intention. Tunteet vaikuttavat meidän jokapäiväisessä elämässä.

EASEL auttaa selvittämään oman “minäkuvan” ja tukee sen kehittymistä. EASEL yhdistää kokemuksellista oppimista ja toiminnallisuutta, portaittaisia harjoituksia, elämyspedagogiikkaa, luontoympäristöä, psykoedukaatioita, ryhmäkeskusteluja, henkilökohtaista palautetta ja eläinavusteisia harjoituksia.

Yksilöohjaus EASELin maailmaan  –  80 € / krt (1-2 h)

Ryhmäohjaus 2-3 hlö – 50 € / krt

 

EASEL:n maailmaa pääset tutustumaan http://www.easeltraining.fi