… meissä ihmisissä.

Hevoset ovat hyvin herkkiä ja tiedostavia eläimiä. Ne lukevat taitavasti kehonkieltä ja sisäistä maailmaamme. Tärkeässä roolissa hevosten kanssa toimiessa on kuitenkin rajojen ja käytäntöjen asettaminen sekä kouluttaminen.

Hevoset oppivat kokoajan, ne oppivat toistojen kautta, niin hyvät kuin huonotkin asiat. On siis tärkeä miettiä ja tiedostaa millaisia toistoja teemme niiden kanssa tietoisesti ja/tai tiedostamatta sitä itse.

Jotta hevosten ja ihmisten yhteiselämä ja yleinen toiminta (ratsastus, ajaminen jne.) sujuisi mahdollisimman sujuvasti, tulee meidän hakea tietoa ja pohtia omaa tapaamme tehdä asioita. Teoreettinen tieto on aina hyvästä, mutta tosiasiahan on että asiat monesti muuttuvat kun olemme lähellä isoa eläintä. Kehomme voi reagoida tiedostamatta, kun tapahtuu esimerkiksi jotain yllättävää. Psyykkisellä puolella tunteet ja ajatukset nousevat esiin helposti, monesti ne ovat negatiivissävytteisiä, jos emme ole varmoja omasta tavasta toimia.

Hevosten seuraaminen laumassa opettaa paljon asioita. Johdonmukaisuus on yksi tärkeimmistä asioista laumassa. Hevoslaumassa on aina johtajahevonen. Yleinen mielikuva meillä ihmisillä johtajasta voi olla diktaattorimainen, mutta niin ei välttämättä ole. Johtaja voi olla lempeä, tietoisesti läsnäoleva ja tarvittaessa sitten puuttua asiohin, jos niin katsoo tarpeelliseksi. On siis tärkeää tiedostaa hyvän ja huonon johtajan erot. Johtajahevonen on aina pääsääntöisesti varma ja rauhallinen hevonen, sen yleisolemus huokuu selkeyttä.

Hevosen ollessa laumaeläin, se on myös aro- ja saaliseläin. Toisin sanoen hevoset viihtyvät laajoilla alueilla, joissa ne näkevät helposti ympärilleen. Koska hevosella on silmät sivuilla, sen tulee pystyä seuraamaan ympäristöä mahdollisen vaaran varalta. Hevoset säikähtäessään pelkäävät tulevansa syödyksi ja pakenevat vaaran uhatessa. Hevoslaumassa asuvat hevoset saa laumasta psyykkistä turvallisuuden tunnetta, ja juuri johtajahevosen reagointia luetaan tarkasti.

Hevoset ovat herkkiä, mutta niin olemme myös me ihmiset. Herkkyys on kuitenkin sellainen piirre ihmisissä, että se joudutaan monesti maailman ja elämän menoissa työntämään johonkin syvälle, piilottamaan pois. Koska hevoset haastavat meitä juuri tässä puolessamme, on tärkeää löytää oma herkkyys tai avata sen olemassa olo. Kaikissa ihmisissä on herkkyyttä, toisissa enemmän ja toisissa vähemmän. Sama pätee myös hevosissa, tai ihan missä vain eläinlajissa.

Kuva Maria Nevala

Herkkyys on voimavara, mutta se voi myös haastaa meitä, koska hevosten kanssa toimiminen vaatii ajoittain ns. suoraviivaisia linjoja eli selkeätä toimintaa. Ratsastus vaatii ihmiseltä fyysisellä puolella samanaikaisesti jäntevyyttä, hyvää koordinaatioita ja nopeaa apujen pehmeyttä ja lempeyttä. Kysymys kuuluukin:

Kuinka saada yhdistettyä ns. herkkä / tiukka -linja tarpeen tullen hevosten kanssa toimiessa?

Kuinka osata istua satulassa jäntevästi, rennosti ja pehmeästi?

Kuinka osata olla ensin nopea ja sitten hidas, tai ensin hidas ja sitten nopea?

Apujen ajoittaminen ja niiden “voima” on suuressa roolissa, siihen kuinka hevonen loppuviimeksi tekee halutun tehtävän yhdessä ratsastajan kanssa.

Mutta itse herkkyys tai erityisherkkyys on ihmisessä sellainen piirre, että se tuo paljon hyvää esiin. Kun on rehellinen omien tunteiden kanssa, on vastavuoroinen vaikuttaminen hevosten kanssa helpompaa. Tunteiden tiedostaminen on ensimmäinen askel. Erityisherkät ovat yleensä tarkkoja ympäristön äänille ja ärsykkeille, tunnelmille ja fiiliksille. Erityisherkkä aistii tunnetiloja ja ääneen sanomattomia asioita, tämä on suuri etu hevosten kanssa.

Herkän ihmisen on tärkeää saada tutustua perusteellisesti hevosen luonteeseen ja sen tapoihin toimia, näin pääsee syntymään hevosen ja ihmisen välinen suhde. On tärkeää tehdä asioita yhdessä hevosen kanssa. Arkirutiinien ja tallitöiden, maastakäsittelyn, hoitamisen ja kaikenlaisen touhuamisen kautta rakentuu käsitys siitä kuinka hevonen toimii. Mikä on kyseiselle hevoselle normaalia toimintaa, ja millaista käytöstä voi ilmaantua esimerkiksi silloin kun hevonen säikähtää tms.

Hevosen tapaan toimia vaikuttaa sen historia. Suuressa roolissa on se kuinka hevosta on kohdeltu varsana, kuinka sen koulutus on edennyt nuorena hevosena ja millaisessa ympäristössä se on kasvanut. Kun mietitään hevosen normaalia käyttäytymistä yhdessä ihmisen kanssa tässä hetkessä, on hyvä myös pohtia millaisten ihmisten kanssa hevonen on ollut tekemisissä elämässään? Ja millaisia kokemuksia se on kauttaaltaan saanut meistä ihmisistä? Onko hevonen voinut luottaa ihmisiin sen ympärillä, vai onko ilmassa aina vellonut tietty määrä epäluottamusta ja arvostuksen puutetta?

Jos varsan kasvuympäristö ja vuodet nuorena hevosena ovat olleet tasapainoiset ja kohtaamiset ihmisen kanssa pääsääntöisesti aina mukavia se näkyy hevosen luonteessa ja luottamussuhteessa ihmisiin.

Sama pätee meissä ihmisissä. Omat luonteenpiirteet, hyvät ja huonot kokemukset, tunnesäätelyn haasteet, luottamussuhteen rakentaminen, oman tilan ymmärrys jne. kulkevat meissä mukana, halusimmepa pitää niitä mukana tai emme. Hevonen tietää, joten tiettyjen asioiden hyväksyminen on helpompaa kuin niiden kieltäminen.

Herkkyys johtaa meitä suureen viisauteen hevosten kanssa, jos olemme vain valmiit ottamaan sen haasteet vastaan. Rajoja ja rakkautta tulee lisätä samassa suhteessa.


Hyvinvointi Ranchilta löydät ja saat opastusta, apua, tukea ja iloa omaan tekemiseen hevosten kanssa. Hevosemme opastavat jokainen omalla tavallaan meitä ihmisiä kohti parempaa ymmärrystä ja läsnäoloa. Ota yhteyttä, ja kerro haasteistasi, unelmistasi ja tavoitteistasi. Löydetään yhdessä paras reitti edetä matkallasi.